Uuri projekti

SUSTAINABILITY AWARENESS MOBILIZATION ENVIRONMENT

S.A.M.E. WORLD projekt (SUSTAINABILITY – jätkusuutlikkus. AWARENESS – teadlikkus. MOBILIZATION – mobiilsus. ENVIRONMENT – keskkond. – maailmahariduses EYD2015) sündis eesmärgiga tõsta õpilaste ja õpetajate teadlikkust nn globaalse põhja ja lõuna (tööstusriigid ja arengumaad) vastastikusest sõltuvusest, keskendudes keskkonnaõigluse, keskkonnarände ning kliimamuutuste teemadele.

Our latest News

Go To Our Topics

climate

Kliimamuutus

ja keskkonnakahjud on seotud inimeste pillava elustiili ning jätkusuutmatu tootmissüsteemiga, mis avaldavad negatiivset mõju peamiselt kõige haavatavamatele gruppidele (naised, vaesed, immigrandid jt). Põhjuste ja tagajärgedega saame tegeleda ainult meie ise.

justice

Keskkonnaõiglus

on kõigi inimeste õigus turvalisele ja tervislikule elukeskkonnale. Praegusel hetkel enamus arenguriikidest, mis asuvad peamiselt lõunapoolkeral (nn globaalne lõuna), kannatavad negatiivsete keskkonnamuutuste käes, mis on paljuski põhjustatud põhapoolkera rikaste tööstusriikide (nn globaalne põhi) elanike priiskava elustiili poolt. Ning seda ebaõiglust peame muutma.

migrants4.JPEG

Keskkonnapagulased

on inimesed, kes on sunnitud oma kodust lahkuma keskkonnaseisundi halvenemise tõttu, mis on aina sagedamini inimtekkeline; näiteks vee või viljaka pinnase ammendumine, liiga intensiivne põllumajandus. Neil inimestel peaksid olema sarnased õigused nagu seda on poliitpagulastel.